Belépéshez használhatja a közösségi fiókját is!

36 éves vagyok, elveszett merevedés, Pesti Hírlap, 1924. augusztus (46. évfolyam, 156-180. szám)

Pesti Hírlap, Közsé­gem és környéke címtárát, bár­mely foglalkozás szerint tízezer korona és válaszbélyeg ellenében megküldöm. Bognár József Feldek TS. Megtalálója jutalomban ré­szesül. Tarzon névre hallga­tó fiatal farkaskutya elveszett. Megtaláló jutalomban részesül. Taller, Erdő­ utca Kispesten, Batthyány«. Cim- Retek­ utca Bővebbet István-út Cégjelséstelen levelezés.

Bottas: Amióta a Williamsnél vagyok, még nem voltunk ennyire erősek!

József: Vagyonom két milliárdon felül pénzben, ingatlan­ban és egy nagyüzem most "bérbe­adva. Vagyonom kettőszáz­öt­, ea hold földbirtok házzal. Kö­z­­­iskolát végzett, huszonkilenc éves, keresztény fiatalember va­gyok. Nőül vennék házias nevelésű urileányt, aki gazdálkodni szeret. Jóságot, hűséget keresek, nem hozományt.

Belépéshez használhatja a közösségi fiókját is!

LeveleketGazdálko­dás " jeligére főkiadóba. N­évtelen válaszolatlan.

Balog Miklós -Mert ahol ketten vagy hárman összegyűlnek az én nevemben, ott vagyok közöttük

Családunk régi uri­csalá. L­­inyom szép, intelligens 21 éves; nlsL-re korrekt, szimpatikus izr. Leveleket ,Ti­szapart " jeligére főkiadóba. Ezeknek vagyona 16—20 milliárd. Névtelen szigorúan mel­lőz­ve.

a férfinak este nincs merevedése

Erzsébet-körut Király­ utcáitól Margit-hidig elkísért óbu­dai hölgyet házasság céljából kiél­em, adjon életjelt magáról. Leve­lét a lesli Hírlap föladójáma Vilmo­ császár­ ut Az írjon. Mercedes " jeligére a főkiadóba. Fényképre nem reflektálo­k, csak hi. KttUöMi 29 " jeligé­re a főkiadóba. Rákóczi-ut hat­vanmnégy II. Vagyon: hatszázhold falubirtok.

erekció egész nap és nem este

Bővebbet: Faragó. Bővebbet: Faragó, Népszin­­ház-utca tizenhat. Érettségizett, fiatal, izraelita, előkelő családhoz tartozó, törekvő, egészséges úri­ember vagyok. Biztos jövedelem­mel, kereskedelmi szerződésből kifolyólag életfogytiglani havi já­radékkallakással rendelkezem. Édesanyám elhunyta fölötti bána­tomban igazi, megértő lélek után vágyódom, esetleg benősüléssel kapcsolatban is.

Házas­ság céljából megismerkednék egy jómultu, intelligens leánnyal vagy fiatal özvegy asszonnyal. Vendég,­lem megnagyobbítása céljából készpénzhozományra igényt tartok.

Keresés indításához adjon meg legalább 3 karaktert! Élő Eredmények × Bottas: Amióta a Williamsnél vagyok, még nem voltunk ennyire erősek! Autosport Az elmúlt öt évben nem volt annyira erős helyzetben a Williams-istálló, mint idén — állítja a csapat versenyzője, Valtteri Bottas. A csapat mérnöke, Rob Smedley mindeközben nem hiszi, hogy legnagyobb lehetőségeiket már elszalasztották ben. Valtteri Bottas Fotó:XPB Images Valtteri Bottas idén ötödik szezonját kezdte meg a Williams alkalmazottjaként — a másodikat állandó versenyzőként, előtte tartalék- és tesztversenyző volt.

Zoltán Irma, Nefelejts­ utca Lakással előny­ben. Jobbmódu, elveszett merevedés, nyúlánk leány ismeretségét keresem, nemes lel­­kület a fontos, I­ Tten megfelelő la­kással is rettdelkezzék. IRÓ, drámairó, nagytövőjü, benő­sülne jobb családba, amely­ művei kiadásához segitené. Viszont agilis vezető lenne gazdaság vagy válla­­latban. Ki azonban engem személyes családi ügyem és iparágam önállósításá­ban segítene, valamint 7 éves «»ép kis fiam szerető anyja és nekem gondos hitvesem lenne.

SZÉP lakással izr. Igénye elveszett merevedés, bútor, pár száz millió és jó izr. Díjtalan felvilágosítás. Bővebbet Faragó, Népszínház­ utca tizenhat. Évi jövedelem három-négy­százmillió korona Bővebbet Fa­rasró. Népszinház-utca tizenhat. De csakis in­telligens, korrekt, megbízható urak reflektálhatnak, kik életképes el­foglaltsággal bírnak. Közvetítőik kizárva.

Torna: Bácskay vk-ezüstérmet szerzett Azerbajdzsánban

Szigorló gé­pészmérnök vagyok. Feleségül venném azon úrira­nyt, kinek jólel­kű szülei vizsgáim bevégezéséig támogatnának. Közvetítőkre nem reflektálok. ÖNÁLLÓ üzlettel biró, 34 éves elektrotechnikus házasság céljából megismerkedne — millió készpénzzel 36 éves vagyok komoly urinővel valláskülönbség nélkül. Diszkréció biztosítva. MAGAS reggeli merevedések jelentek meg, jó megfelelőn ál­lami tisztviselő nősülne Nagyobb hozományu, független urinek leh­e­tőleg fényképes leveleit ,32 éves " jeligére fiókkiadóba.

  • Mindenkinek más, ez biztos, és az is biztos, hogy kevesen álmodhatunk úgy, mint ahogyan azt Pininfarina megtette, amikor megalkotta a Cadillac sorozatát.
  • Azokhoz szeretnék szólni, akik azt vallják, ellenzik az abortuszt, bizonyos súlyosabb esetek kivételével.

Kéri azon csa­ládok leveleit, kik részben ezt neki elősegítenék. Hozománya: kettőszáz­hold teljesen felszerelt földbirtok, Budapesten vásárlandó ingatlan, ezenkivül néhány százmillió kész­pénz. Kelengye, bútora és 45 mil­liója van. Cím a főkiadóban. Jó megjelené­sű, arc képes, vagyonos, harminc­hétéves kereskedő vagyok, erdé­lyi jó családból. Pár milliója van, vidétkre is elmegy. Legyen nagyon magas, jól megtermett.

Teljes cimü levelet.

porc a péniszben

Szabolcs " jeligével a főkiadóba vár. Dúsgazdag, keresztény uri­családba benősülnék.

Tesztelje mi a merevedése

Magánhirdetés: NŐSÜLÉS céljá­ból megismerked­nék csakis csinos, alacsony, sze­rény, izraelita, esetleg önálló var­rólánnyal, 25—28 éves. Fővárosi önálló kereskedő, kevés testi hibá­val, intelligens, egészséges fiatal­ember vagyok ,A­ jövő" jeligére Muzeum-körut Hozományom földbirtokban, ingatlanban kétmilliárdot megha­lad.

Munkakedvelő úriemberhez fe­leségül mennék. Ügy­nökök kizárva. Vagyo­nom ca. Minden levélre vá­laszolok és visszaküldöm. Közvetí­tők kizárva. EGY 30 éves özvegyasszony, két fiúgyermek atyja, szeretne megis­merkedni házasság céljából jobb iparossal.

Budapesti nagykereskedő, 42 éves, r. Közvetitők kizárva. 36 éves vagyok kis birtokkal keresztény csinos urió férjhez menne előkelő, biztos exisztenciájú ötvenen felüli úri­emberhez.

SZÉP, műveit, nem szegény unoka­bugocskám ábrándos álmait ki váltaná valóra. Keresztény, harminckét éves, a legjobb lelki tulajdonság­gal rendelkezem. Elveszett merevedés, életem célja a nyugodt, boldog családi élet utáni vágyás, mert eddig bol­dog nem voltam.

A szinglik országa lettünk?

Kisgyermekemre való tekintettel is megnősülnék. Gyönyörűen felszerelt nagyvárosi bútorgyáram gondtalan megélhetést biztosit. Magamnak, hűséges fele­séget, gyermekemnek anyát kere­sek. 36 éves vagyok nevelt előítéletek legyőzése, nagy lelkitusák után léptem ez útra.

erekciós injekciók a péniszben

Név­­telen válaszolartlan. Aki megért engem, az lesz az én Élet­társam lelkem fele. Névtelen papírkosár­ba. Férjhez adnám 32 éves keresztény haj­­húgomat.